Politikamız

Ar-ge Politikalarımız

60'a yakın ürün grubu ile vakum pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren kurumumuz AR&GE çalışmalarına önem vermektedir. Teknolojiyi yakından takip eden departmanımızın yeni ürün geliştirme konusundaki yetkinliği gün geçtikçe artmaktadır.

Ar-Ge ekibi olarak amacımız ;

 • Sektörümüze yön veren yenilikçi ürünler tasarlamak,
 • Üretim süreçlerinde yenilik yapmak,
 • Ürün kalitesi ve standardını yükseltmek,
 • Tüm projelerinde Enerji Verimliliğini öncelikli tutmak,
 • Üretim maliyetlerini düşürmek,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamını arttırmak

Kalite Politikalarımız

 

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak 
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

Çevre Politikalarımız

      Çevreye etkisi olan süreçlerimizi, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sürekli geliştirmeyi,

-          Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye verilebilecek olası kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

-          Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

-          Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığı çalışmaları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum ile paylaşmayı,

-          Çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,

-          Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,