• Olası neden yumuşak salmastra çok sıkı
 • Çözüm baskı genini gevşet
 • Olası neden kaplin ayarı bozuk
 • Çözüm kaplin ayarını yeniden yap

 • Olası neden egzos boru çapı küçük
 • Çözüm montaj kısmında belirtildiği şekilde düzenle

 • Olası neden servis suyu miktarı fazla
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla

 

 

 • Olası neden : contalar bozuk veya delik var.
 • Çözüm : contaları değiştir.Kapatma ihtimali varsa kapat yoksa parçayı değiştir.

 • Olası neden emme hattı tıkalı
 • Çözüm engelleri temizle
 • Olası neden fan kanatları yabancı madde ile tıkalı
 • Çözüm fanları temizle

·
 • Olası neden servis suyu yeterli gelmiyor.
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla
 • Olası neden servis suyu sıcaklığı yüksek
 • Çözüm soğuk su temin et
 • Olası neden pompa dönüş yeri ters
 • Çözüm pompa etiketindeki ok yönüne göre ayarla
 • Olası neden pompa parçalarında kireçlenme meydana gelmiş
 • Çözüm temzilenme,tekrar topla

 • Olası neden Yanlış düzlemsel ayar
 • Çözüm kaplin düzlemsel ayarını tekrar yap
 • Olası neden servis suyu sıcak
 • Çözüm Soğuk su temin et

 • Olası neden pompa ve motor düzlemsel ayarı yanlış(kaplin ayarı)
 • Çözüm kaplin ayarını yeniden yap
 • Olası neden Mil,rulman ya da fan kırmış
 • Çözüm kırık parçaları değiştir
 • Olası neden servis suyu debisi fazla
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla
 • Olası neden basınç kavitasyon sınırına geldi.
 • Çözüm antikavitasyon(tahliye)vanasını biraz aç

 • Olası neden İçerisine yabancı madde gitmiş
 • Çözüm temizle ve çıkar
 • Olası neden Fan kanatlarından biri veya bir kaçı kırılmış
 • Çözüm bozuk parçayı değiştir

 • Olası neden Yumuşak salmastra baskı gleni uygun ayarlanmamış
 • Çözüm baskı gleni saplamalarını sık
 • Olası neden Salmastra uygun olarak yerleştirilmemiş
 • Çözüm Yumuşak salmastrayı kontrol et ve yeniden yerleştir.
 • Olası neden Mekanik salmastra parçaları aşınmış
 • Çözüm aşınan parçaları depiştir
 • Olası neden Mil aşınmış
 • Çözüm Mil değiştir.

 • Pompa  dönüş  yönü  pompa  etiketi  üzerinde  bir ok  ile  gösterilmiştir. (Motor tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde) Şaltere  kısa bir  süre  için  basarak  pompanın  ok  yönünde  dönüp  dönmediğini kontrol  ediniz. Bu  işlem  için  kaplin  muhafazasını  söktüyseniz  hemen  yerine  takınız.

 Bu değer ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 90° keskin döşler ve büyük kapasiteli pompara küçük boru çapı kullanlması kaçınılması gereken hususlardır. Pompaya hiçbir zaman hava giriş çapından daha küçük çapta boru takılmaması en önemli kuraldır. Küçük çaplı borular verimi düşürür bir insanın pipet ile nefes almaya çalışması ile aynı sonucu verir.

 • Pompa içinde oluşabilecek kireç ve tortuları  temizlemek için oksalik asit çözeltisi kullanın ve 30 dakikalık periyotlarda uygulayın.
 • Mekanik salmastralar bakım gerektirmez.
 • Rulmanlar iki tarafından kapaklıdır ve rulman ömrü bitene kadar yağlama gerektirmez.
 • Pompada kalabilecek tehlikeli maddeler (asidik, bazik) pompa sökülecekse daha önce temas edilmeden boşaltılmalıdır.
 • Pompada kalan tehlikeli maddeler pompa akışkanında kesintiye sebep olabilir.
 • Sistemde filtre mevcutsa pompayı durdurmadan filtreyi sökmeyiniz.

 • Eğer pompa uzun süre çalışmayacaksa :
 • Pompa içerisindeki suyu, pompa gövdesi üzerindeki tapaları sökerek boşaltın
 • Pompaya bir miktar koruyucu yağ doldurun ve pompa milini, pompa içindeki parçaların tamamı yağlanana kadar çevirin.
 • Pompanın açık yerlerini kapatın.
 • Pompayı don tehlikesi olmayan, kapalı, temiz ve kuru ortamda muhafaza edin.
 • Pompayı titreşimden koruyun.
 • Pompa içerisindeki koruyucu yağı üç ayda bir değiştirin.