• Olası neden yumuşak salmastra çok sıkı
 • Çözüm baskı genini gevşet
 • Olası neden kaplin ayarı bozuk
 • Çözüm kaplin ayarını yeniden yap

 • Olası neden egzos boru çapı küçük
 • Çözüm montaj kısmında belirtildiği şekilde düzenle

 • Olası neden servis suyu miktarı fazla
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla

 

 

 • Olası neden : contalar bozuk veya delik var.
 • Çözüm : contaları değiştir.Kapatma ihtimali varsa kapat yoksa parçayı değiştir.

 • Olası neden emme hattı tıkalı
 • Çözüm engelleri temizle
 • Olası neden fan kanatları yabancı madde ile tıkalı
 • Çözüm fanları temizle

·
 • Olası neden servis suyu yeterli gelmiyor.
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla
 • Olası neden servis suyu sıcaklığı yüksek
 • Çözüm soğuk su temin et
 • Olası neden pompa dönüş yeri ters
 • Çözüm pompa etiketindeki ok yönüne göre ayarla
 • Olası neden pompa parçalarında kireçlenme meydana gelmiş
 • Çözüm temzilenme,tekrar topla

 • Olası neden Yanlış düzlemsel ayar
 • Çözüm kaplin düzlemsel ayarını tekrar yap
 • Olası neden servis suyu sıcak
 • Çözüm Soğuk su temin et

 • Olası neden pompa ve motor düzlemsel ayarı yanlış(kaplin ayarı)
 • Çözüm kaplin ayarını yeniden yap
 • Olası neden Mil,rulman ya da fan kırmış
 • Çözüm kırık parçaları değiştir
 • Olası neden servis suyu debisi fazla
 • Çözüm katalog değerine göre ayarla
 • Olası neden basınç kavitasyon sınırına geldi.
 • Çözüm antikavitasyon(tahliye)vanasını biraz aç

 • Olası neden İçerisine yabancı madde gitmiş
 • Çözüm temizle ve çıkar
 • Olası neden Fan kanatlarından biri veya bir kaçı kırılmış
 • Çözüm bozuk parçayı değiştir

 • Olası neden Yumuşak salmastra baskı gleni uygun ayarlanmamış
 • Çözüm baskı gleni saplamalarını sık
 • Olası neden Salmastra uygun olarak yerleştirilmemiş
 • Çözüm Yumuşak salmastrayı kontrol et ve yeniden yerleştir.
 • Olası neden Mekanik salmastra parçaları aşınmış
 • Çözüm aşınan parçaları depiştir
 • Olası neden Mil aşınmış
 • Çözüm Mil değiştir.

 • Pompa  dönüş  yönü  pompa  etiketi  üzerinde  bir ok  ile  gösterilmiştir. (Motor tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde) Şaltere  kısa bir  süre  için  basarak  pompanın  ok  yönünde  dönüp  dönmediğini kontrol  ediniz. Bu  işlem  için  kaplin  muhafazasını  söktüyseniz  hemen  yerine  takınız.

 Bu değer ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 90° keskin döşler ve büyük kapasiteli pompara küçük boru çapı kullanlması kaçınılması gereken hususlardır. Pompaya hiçbir zaman hava giriş çapından daha küçük çapta boru takılmaması en önemli kuraldır. Küçük çaplı borular verimi düşürür bir insanın pipet ile nefes almaya çalışması ile aynı sonucu verir.

 • Pompa içinde oluşabilecek kireç ve tortuları  temizlemek için oksalik asit çözeltisi kullanın ve 30 dakikalık periyotlarda uygulayın.
 • Mekanik salmastralar bakım gerektirmez.
 • Rulmanlar iki tarafından kapaklıdır ve rulman ömrü bitene kadar yağlama gerektirmez.
 • Pompada kalabilecek tehlikeli maddeler (asidik, bazik) pompa sökülecekse daha önce temas edilmeden boşaltılmalıdır.
 • Pompada kalan tehlikeli maddeler pompa akışkanında kesintiye sebep olabilir.
 • Sistemde filtre mevcutsa pompayı durdurmadan filtreyi sökmeyiniz.

 • Eğer pompa uzun süre çalışmayacaksa :
 • Pompa içerisindeki suyu, pompa gövdesi üzerindeki tapaları sökerek boşaltın
 • Pompaya bir miktar koruyucu yağ doldurun ve pompa milini, pompa içindeki parçaların tamamı yağlanana kadar çevirin.
 • Pompanın açık yerlerini kapatın.
 • Pompayı don tehlikesi olmayan, kapalı, temiz ve kuru ortamda muhafaza edin.
 • Pompayı titreşimden koruyun.
 • Pompa içerisindeki koruyucu yağı üç ayda bir değiştirin.

Vakum Pompası Nedir, ne işe yarar?

Vakum pompasını öğrenmek için öncelikle vakum kelimesini anlamak gerekmektedir. Vakum, madde içermeyen bir boşluktur. Sözcük, "vacant (boş)" veya "void (boşluk)" latince bir sıfat olan vacuus'tan türetilmiştir. Vakum yaklaşımı, atmosfer basıncından çok daha düşük bir gaz basıncına sahip bir bölgeyi ifade eder. Bilimde ve mühendislikte vakumun kelime anlamları değişiklik gösterebilir. Bilim adamları, sıfır gaz bulunan ortamlarda meydana gelebilecek ideal ortamlar oluşturmaya çalışırlar. Bu olay mutlak vakum olarak adlandırılır. Bunun dışında gerçek bir ortamda vakum ancak kusurlu bir vakum olacaktır. Bunun içinde kısmi vakum terimini kullanılır. Öte yandan mühendislik ve uygulamalı fizikte vakum, basıncın atmosfer basıncından önemli ölçüde düşük olduğu herhangi bir alanı ifade eder. Latince de vacuo terimi, bir boşlukla çevrili bir nesneyi tanımlamak için kullanılır.

Vakum pompası, bilimsel bir terim olan “kısmi vakum” bırakmak için kapalı bir hacimden gaz moleküllerini çeken bir cihazdır. Bir vakum pompasının işi, bir kapasite dahilinde göreceli bir vakum oluşturmaktır. İlk vakum pompası 1650'de Otto von Guericke tarafından icat edildi. Ondan önce ise antik çağlara dayanan bir emme pompası sistemi geliştirilmişti.

Vacum Pompası, hava veya gazların basıncının düşürülmesi için kullanılan mekanik cihazlardır. Basınç düşürme işlemi, çoğu durumda, hava veya gazların bir kabın içinden çekilmesiyle gerçekleştirilir. Vacum Pompası, çeşitli uygulamalarda kullanılır, ancak en yaygın olarak, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Vacum Pompası, çoğu durumda, hava veya gazların basıncının düşürülmesi için kullanılan mekanik cihazlardır.
Basınç düşürme işlemi, çoğu durumda, hava veya gazların bir kabın içinden çekilmesiyle gerçekleştirilir. Vacum Pompası, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda, gazların ve sıvıların pompalanması, kimyasal reaksiyonların hızlanması, hava kompresörleri için hava basıncının sağlanması, cam boru içindeki boşlukların düzenlenmesi, dalga seviyesi ölçerlerinde hava kırmasının önlenmesi, fotokopi makinelerinin işlevinde hava kompresörleri gibi birçok kullanım bulur.

Pompalar genel olarak üç tekniğe göre kategorize edilebilir

Pozitif yer değiştirmeli pompalar, bir boşluğu tekrar tekrar genişletmek, gazların hazneden akmasına izin vermek, boşluğu kapatmak ve onu atmosfere boşaltmak için bir mekanizma kullanır. Moleküler pompalar olarak da adlandırılan momentum transfer pompaları, gaz moleküllerini hazneden dışarı atmak için yüksek hızlı yoğun sıvı jetleri veya yüksek hızlı dönen bıçaklar kullanır. Yakalama pompaları (Entrapment pumps), gazları katı veya adsorbe edilmiş halde yakalar. Buna kriyo pompalar, alıcılar ve iyon pompaları dahildir.

Pozitif yer değiştirmeli pompalar, düşük vakumlar için en etkili olanlardır. Bir veya iki pozitif yer değiştirmeli pompa ile birlikte momentum transfer pompaları, yüksek vakumlar elde etmek için kullanılan en yaygın konfigürasyondur. Bu konfigürasyonda pozitif yer değiştirmeli pompa iki amaca hizmet eder. Momentum transfer pompaları atmosferik basınçlarda pompalamaya başlayamayacağından, momentum transfer pompası yüksek vakum elde etmek için kullanılmadan önce ilk olarak tahliye edilen kapta kaba bir vakum elde eder. İkincisi, pozitif yer değiştirme pompası, yüksek vakum pompasında yer değiştirmiş moleküllerin birikimini düşük vakuma tahliye ederek momentum transfer pompasını yedekler. Çok yüksek vakumlara ulaşmak için yakalama (Entrapment) pompaları eklenebilir, ancak hava moleküllerini veya iyonlarını tutan yüzeylerin periyodik olarak yenilenmesini gerektirirler. Bu gereklilik nedeniyle, düşük ve yüksek vakumlarda kullanılabilir çalışma süreleri kabul edilemeyecek kadar kısa olabilir, bu nedenle kullanımları ultra yüksek vakumlarla sınırlandırılır. Pompalar ayrıca imalat toleransları, sızdırmazlık malzemesi, basınç, akış, yağ buharının kabulü veya alınmaması, servis aralıkları, güvenilirlik, toza tolerans, kimyasallara tolerans, sıvılara ve titreşime tolerans gibi ayrıntılarda farklılık gösterir.