Vakum hatları için en uygun boru çapı nedir?

 Bu değer ortam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 90° keskin döşler ve büyük kapasiteli pompara küçük boru çapı kullanlması kaçınılması gereken hususlardır. Pompaya hiçbir zaman hava giriş çapından daha küçük çapta boru takılmaması en önemli kuraldır. Küçük çaplı borular verimi düşürür bir insanın pipet ile nefes almaya çalışması ile aynı sonucu verir.