Vakum pompa dönme yönü kontrolü

  • Pompa  dönüş  yönü  pompa  etiketi  üzerinde  bir ok  ile  gösterilmiştir. (Motor tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde) Şaltere  kısa bir  süre  için  basarak  pompanın  ok  yönünde  dönüp  dönmediğini kontrol  ediniz. Bu  işlem  için  kaplin  muhafazasını  söktüyseniz  hemen  yerine  takınız.