Vakum Pompa Enerji Verimliliği

Vakum Pompa Enerji Verimliliği

Ülkemizde ve dünyada enerji verimliliği büyük önem arz etmektedir. Dünya ülkeleri, enerji politikalarında yenilenebilir enerji sistemlerine önem verdiği kadar, üretilen enerjinin verimli tüketilmesine ve enerji verimliliği hakkında toplumsal bilinç oluşturmaya da önem veriyor. Hem ülkemizde hem de dünyada okul öncesi eğitimden sanayiye kadar birçok alanda, enerji verimliliğini artırmaya ve enerji verimliliği bilinci yaratmaya yönelik projeler yapılmaktadır. Türkiye ihtiyacı olan birincil enerjinin yaklaşık 4’te 3’ünü ithal etmektedir.Bu durum bizlerin enerji verimliliğini çok daha fazla önem vermemize sebep olan en önemli etkendir.

Gücüm pompa olarak bizler bunun  farkındayız ve bununla ilgili bir çok proje geliştiriyoruz.Vakum pompalarında enerji verimliliği sağlanması için projelerine özel olarak pompa seçilmesi gerekmektedir.Yanliş seçilen her bir pompa kullanıcılarımıza büyük kayıplar olarak geri dönmektedir.Bunun önüne geçebilmek için yerinde tespit yapılıp doğru ürün seçimi için sistemler gerçekleştiryoruz.

Enerjide tasarruf sağlamanın en önemli yollarından birinin, sanayinin neredeyse her alanında kullanılan elektrik motorlarındaki verimliliğe bağlı olduğu, Türkiye'deki elektrik tüketiminin yüzde 47'sinin sanayide tüketildiğinin bunun da yüzde 67'sinin elektrik motorlarında kullanılmaktadır.

Elektrik motorlarında verim arttıkça kullanılan malzeme arttığından yada daha pahalı malzeme kullanıldığından motorun maliyeti ve dolayısıyla fiyatı da artar, Eğer yatırım maliyeti düşünülmüyorsa her zaman en yüksek verimli motor tercih edilmelidir. Ancak yatırımın kendini amorti etmesi düşünülüyorsa ki en doğru yol budur, o zaman elektrik motorunun günde kaç saat çalışacağı yılda kaç gün çalışacağı elektrik enerjisinin birim fiyatı ve verimli motorun sağlayacağı verim avantajı göz önünde bulundurulmalıdır.

Müşterilerimizin eski tip pompalarının enerji verimliliği düşük olduğu için yeni tip pompalarımızın firmalarına kazandıracağı amortisman süreleri hesaplayıp kendilerine iletiyoruz. Yeni tip pompalarımızın enerji verimliliği ile birlikte tasarruflarını düşürüyoruz.

Gücüm pompa ailesi olarak müşterilerimize doğru çözümler üretilmesi ,yenilikçi anlayış içerisinde enerji verimliliğinde katkıda bulunuyoruz. Güçlü servis ve bayi ağımızla birlikte müşterilerimize her bir proje için çözümler üretiyoruz.